నాణ్యత నిర్వహణ వ్యవస్థ ధృవీకరణ

నాణ్యత నిర్వహణ వ్యవస్థ ధృవీకరణ 14001

నాణ్యత నిర్వహణ వ్యవస్థ ధృవీకరణ 14001

నాణ్యత నిర్వహణ వ్యవస్థ ధృవీకరణ 18001

నాణ్యత నిర్వహణ వ్యవస్థ ధృవీకరణ 45001

నాణ్యత నిర్వహణ వ్యవస్థ ధృవీకరణ 9001

నాణ్యత నిర్వహణ వ్యవస్థ ధృవీకరణ 9001

ఉత్పత్తి సర్టిఫికేట్

ఓకో టెక్స్ స్టాండర్డ్ 100 అనెక్స్ 4

ఓకో టెక్స్ స్టాండర్డ్ 100 అనెక్స్ 4

ఓకో టెక్స్ స్టాండర్డ్ 100 అనెక్స్ 6

ఓకో టెక్స్ స్టాండర్డ్ 100 అనెక్స్ 6

ఓకో టెక్స్ స్టాండర్డ్ 100 అనెక్స్ 6

ఓకో టెక్స్ స్టాండర్డ్ 100 అనెక్స్ 6

డేటా కుట్టు థ్రెడ్ SH005 149888

డేటా కుట్టు థ్రెడ్ SH005 149888

గ్లోబల్ రీసైక్లింగ్ స్టాండర్డ్

GRS (గ్లోబల్ రీసైక్లింగ్ స్టాండర్డ్)

సేంద్రీయ కంటెంట్ ప్రమాణం

OCS (సేంద్రీయ కంటెంట్ ప్రమాణం)